Bán hàng đa cấp phải chịu những loại thuế nào ?

Ngày đăng: 15/01/2021
Xin cho hỏi thông tin về việc người tham gia bán hàng đa cấp ngoài thuế TNCN thì có còn phải đóng loại thuế nào nữa không? Nếu có thì được quy định như thế nào? Hiện nay một số công ty bán hàng đa cấp còn thu một loại thuế là "thuế thu nhập bất thường", tuy nhiên tôi chưa tìm thấy loại thuế này áp cho người tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp.Vậy xin hỏi quý cơ quan, người bán hàng đa cấp có phải chịu loại thuế này hay không? Nếu có thì được quy định như thế nào ?
Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
 
1. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
- Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
2. Nội dung tư vấn
Theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì một trong những nghĩa vụ của doanh nghệp bán hàng đa cấp là:
"7. Khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp."
 
Cụ thể cho quy định này, tại điểm d Điều 31 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP thì: "Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân." Như vậy, theo quy định này, đối với đại lý bán hàng đa cấp mà có số tiền hoa hồng trên 100 triệu đồng/ năm thì được coi là thu nhập được khấu trừ thuế thu nhập cá nhấn. Và mức thuế suất đối với hoạt động bán hàng đa cấp (được xác định là thu nhập từ hoạt động kinh doanh) là 5% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Như vậy, đối với người tham gia bán hàng đa cấp, nếu như có thu nhập từ 100 triệu đồng/ năm trở lên thì sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 92/2015/NĐ-CP: "Điều 1. Người nộp thuế
 
1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:
 
a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 
b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp."
 
Theo đó tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC xác định thì tỷ lệ thuế giá trị gia tăng lúc này là 1%.
 
Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu tham gia bán hàng đa cấp mà có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì bạn phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật
 
Hơn nữa, trong hệ thống Luật thuế Việt Nam, không có bất kỳ quy định nào về loại thuế "thu nhập bất thường" như bạn mô tả khi tham gia bán hàng đa cấp. Mà như chúng tôi đã tư vấn ở trên, khi có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Đối tác - Khách hàng

0982 844 011