Xử phạt lỗi ghi nhận doanh thu không đúng kỳ tính thuế

Ngày đăng: 15/01/2021
Thưa luật sư, em có một vấn đề nhờ luật sư tư vấn giúp em. Công ty em ký hợp đồng vận chuyển đá với công ty A, khối lượng công việc hoàn thành của tháng 11 và 12/ 2014 bên em xuất hóa đơn tương ứng vào tháng 1 và 2/ 2015. Tổng giá trị của 2 hóa đơn này khoảng 8 tỷ đồng.
Nội dung trong hóa đơn bên em ghi rõ khối lượng hoàn thành của tháng nào năm nào luôn. Bên thuế họ kiểm tra thì họ phạt lỗi ghi nhận doanh thu không đúng kỳ tính thuế, họ yêu cầu khối lượng của năm 2014 phải viết hóa đơn vào năm 2014, không được để qua năm 2015 (theo quy định tại điểm i, khoản 3, điều 5, chương II, thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014. Bên thuế họ phạt thuế GTGT tương ứng là 800 triệu, và thuế TNDN là 260 triệu, còn phạt chậm nộp, phạt 10% trên số tiền thuế khai thiếu, phạt 20% trên số tiền thuế khai thiếu, tổng số tiền phải nộp phạt lên đến 1 tỷ rưỡi. Các anh chị có cách nào giải trình giúp em để giải thích với thuế giúp em với ạ.
 
1. Cơ sở pháp lý:
- Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
- Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 
2. Nội dung
Điểm i, khoản 3, điều 5, chương II, thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: 
"i) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế" 
Theo như thư bạn trình bày, khối lượng công việc vận chuyển đã hoàn thành xong vào tháng 11 và tháng 12/2014 nhưng công ty bạn lại xuất hóa đơn vào tháng 1 và tháng 2/2015, như vậy là không phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể là quy định tại khoản 2, điều 16, thông tư 39/2014/TT-BTC : "Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền". Việc lập hóa đơn sai thời điểm là nguyên nhân khiến xác định sai doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, dẫn tới tính sai số thuế phải nộp, từ đó dẫn đến việc chậm nộp do phải thực hiện việc sửa chữa sai sót. 

Do vậy, với những vi phạm như trên, công ty bạn sẽ bị cơ quan thuế xử phạt như sau: Xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn sai thời điểm: Khoản 3, điều 11, thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm trong việc lập hóa đơn không đúng thời điểm bị xử phạt như sau: 
 
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Xử phạt đối với việc chậm nộp theo quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTC thì: 
"a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/01/2015 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13....
 
“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước" 

Vậy cần xác định tại thời điểm khi cơ quan thuế vào thanh kiểm tra công ty bạn đã tiến hành khai thuế GTGT và thuế TNDN cho hai hóa đơn xuất sai thời điểm đó hay chưa, nếu xuất sai thời điểm tuy nhiên doanh nghiệp đã tiến hành khai thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước vậy doanh nghiệp không có yếu tố trốn thuế thì không thể tính truy thu thuê, trường hợp này chỉ có thể tính phạt chậm nộp số tiền thuế đã nộp muộn tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Đối tác - Khách hàng

0982 844 011