Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 15/01/2021

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin Khách hàng/Kế toán viên trên taxpreparation.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của taxprepartion.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng/Kế toán viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Khách hàng/Kế toán viên có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. 
– taxprepartion.com.vn cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng/ Kế toán viên , không chia sẻ thông tin nếu chưa được sự đồng ý xác nhận của khách hàng hoặc vi phạm những cam kết giữa taxprepartion.com.vn với các bên.
– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của taxprepartion.com.vn chỉ được áp dụng tại taxprepartion.com.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại taxprepartion.com.vn. Khách hàng/Kế toán viên nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Khách hàng/Kế toán viên, taxprepartion.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng/Kế toán viên được biết.

2. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, taxprepartion.com.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Taxprepartion.com.vn cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, taxprepartion.com.vn sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:
Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Ketoan365.com tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của taxprepartion.com.vn, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: DichvuthueBTS@gmail.com
 

 

Đối tác - Khách hàng

0982 844 011